NGAYON, MAS PINADALI PA!

NGAYON, MAS PINADALI PA!

Nais niyo bang magbayad ng inyong insurance premium? Magtungo lamang sa pinakamalapit na PALAWAN outlet at dito, makababayad na kayo para sa inyong Oriental Assurance policy!
Maaari ring gamitin ang kanilang phone app upang bayaran din ang inyong insurance premiums!
Mas pinadali para sa inyo! Ano pang hinihintay? I-Oriental mo na yan! ♥️
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.